نقشه برداری زمینی

نقشه برداری زمینی

 مدیریت نقشه برداری مهندسین مشاور فرازمین از سال 1370 شروع به فعالیت نموده و از آن زمان تاکنون در زمینه های مختلف نقشه برداری حضوری پررنگ داشته است.

این مشاور افتخار دارد که بسیاری از بزرگترین پروژه های نقشه برداری را در سطح کشور به انجام رسانیده است و با پشتوانه مناسب از جدیدترین تجهیزات، دستگاهها، امکانات نقشه برداری و ژئوماتیک، گیرنده های ماهواره ای تک فرکانس و دو فرکانس، دستگاههای اسکنر لیزریو بهره گیری از کارشناسان خلاق و مجرب در قالب سه زیر مجموعه عملیات نقشه برداری زمینی ، محاسبات و کارتوگرافی و ترسیم نقشه فعالیت می نماید.

به منظور نیل به توسعه توانمندیهای موجود و تسریع و اتوماسیون در روند اجرایی اقدام به تولید بسته های نرم افزاری مطابق با نیاز پروژه های نقشه برداری نموده است.

اهم فعالیتهای گروه نقشه برداری زمینی:

- تهیه نقشه های توپوگرافی منطقه ای و شهری

- تهیه سیستم اطلاعات زمینی LIS (کاداستر)

- تهیه نقشه از مناطق صعب العبور به روش Laser Scan

- تهیه نقشه های صنعتی به روش Laser Scan

- پیاده سازی نقشه ها شامل مسیرها، خطوط لوله و انتقال نیرو و نقشه های شهری و ثبتی

- تهیه پروفیل های طولی و عرضی

- نقشه برداری از تاسیسات زیرزمینی

- نقشه برداری تونل و معدن

- میکروژئودزی (مطالعات جابجایی گسلها، رفتارسنجی سدها و ابنیه فنی)

- گسترش شبکه های ژئودزی و ترازیابی دقیق

- تعیین و اندازه گیری نقاط کنترل زمینی و عکسی

- جمع آوری و آماده سازی اطلاعات مکانی به منظور ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی