سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

مهندسین مشاور فرازمین با شناخت نیازهای امروز کشور در زمینه طراحی سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) با بکارگیری کارشناسان آگاه به علوم روز و ارتباط نزدیک با مراکز دانشگاهی توانسته است فعالیتهای خود را در این زمینه توسعه دهد و با طراحی سیستمهای نرم افزاری G.I.S امکان گسترش کاربرد علوم ژئوماتیک را در سطوح کارشناسی، تصمیم گیریهای کلان و برنامه ریزی در زمینه های شهرسازی، کشاورزی، مدیریت شهری، و ... را میسر کرده است.

زمینه های فعالیت گروه G.I.S 

- بررسی و نیاز سنجی سیستمهای اطلاعات مکانی

- طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای G.I.S

- آموزش نصب و راه اندازی سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

- تهیه سیستمهای G.I.S در زمینه های طراحی آمایش ملی و استانی، طرحهای توسعه عمران، طرحهای جامع و ...

- طراحی و اجرای سیستمهای مدیریت اطلاعات، آرشیو داده های مکانی و توصیفی

نمونه  کارهای اجرایی انجام شده :

  • طراحی و پیاده سازی سیستمهای نرم افزاری
  • طراحی و پیاده سازی نرم افزار تعاونیهای تولید روستایی
  • طراحی و پیاده سازی نرم افزار شناسنامه ایستگاههای راه آهن
  • طراحی و پیاده سازی نرم افزار کاداستر کشاورزی
  • همکاری در تهیه شرح خدمات سیستم آب و فاضلاب
  • طراحی و پیاده سازی نرم افزار مدیریت اطلاعات کمیسیون ماده 13 و آرشیو نقشه های شهری